Ableton Summer School Çekiliş Katılım Koşulları

Ableton Summer School Çekiliş Katılım Koşulları

1- Birden fazla yorum yapan kullanıcılar çekilişte tek bir kullanıcı olarak temsil edilmektedirler.

2-Yarışmaya katılım adına minimum 16 yaş zorunluluğu vardır.

3-Kurs başladığında adayların bilgisayar ve kulaklıkları ile birlikte derslere katılımı zorunludur.

4-Kurada çıkan talihlilerin yukarıdaki maddelerden herhangi birini karşılayamaması durumunda yedek adaylardan seçim yapılır.

5-Katılımcılar SonarHouse’a ait sosyal medya hesaplarını takip etmelidir.(Facebook,Instagram)

*SonarHouse uygun bulmadığı katılımcıları  kursa dahil etmeme hakkını gizli tutar. Bu durumda yedek adaylar arasından seçim yapılır.